eFaktura – wybierz wygodę

Chcesz mieć pewność, że zawsze otrzymasz swoją fakturę na czas, bez względu na to gdzie jesteś? Jeśli cenisz sobie wygodę i nie kolekcjonujesz makulatury, zamów elektroniczną fakturę.
Wypełnij formularz efaktura online

Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Jeśli preferują Państwo otrzymywać od Würth Polska Sp. z o.o. faktury w formie elektronicznej, prosimy o skorzystanie z niniejszego formularza.Nazwa Firmy:*
NIP:*
Imię i nazwisko osoby wypełniającej zgłoszenie:*
Adres e-mail osoby wypełniającej zgłoszenie:*
Telefon kontaktowy osoby zgłaszającej:


* Oświadczam, że zgodnie z art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r., Dz.U. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) niniejszym wyrażam zgodę na wystawianie przez Würth Polska Sp. z o.o. faktur z tytułu usług świadczonych na naszą rzecz, w formie elektronicznej, w postaci pliku zapisanego w formacie PDF (portable document format), oraz na przesyłanie ich do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na niżej wskazany adres e-mail.


Adres e-mail na który mają być wysyłane faktury:*
Adres e-mail na który mają być wysyłane
dokumenty księgowe*:* Informujemy, iż Administratorem Danych ujawnionych w niniejszym formularzu jest Wurth Polska Sp. z o.o. (ul.Posag 7 Panien 1, 02-495 Warszawa). Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktur w formie elektronicznej i nie będą udostępniane odbiorcom danych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wystawienia faktur elektronicznych.

Würth Group
© 2010 Würth Polska Sp. z o.o.